کارگاه مذاکره حرفه ای که در تاریخ چهارم بهمن ماه در محل دانشگاه علامه طباطبائی با استقبال زیادعلاقمندان برگزار گردید، شامل بخش های مختلف آموزش اصول همراه با تمرین و عملگرایی بود. در این کارگاه که توسط دکتر ابریشم کار برگزار شد شرکت کنندگان یک روز پر محتوا و جذاب را سپری کرده و در انواع آموزش های عملی سهیم شدند. تئوری های مختلف کاربردی در مورد مدل های مختلف مذاکره به صورت کاربردی و بومی سازی شده از جمله مواردی بودند که برای شرکت کنندگان بسیار جذاب و قابل کاربرد می نمود.

شرکت کنندگان کارگاه آموزشی مذاکره حرفه ای از سنین مختلف و همچنین با سمت ها و جایگاه های مختلف شغلی حضور پیدا کرده بودند. در زمان های استراحت و شبکه سازی چیزی که جالب توجه بود بازخورد مناسب تمامی افراد با تفاوت های سنی و جایگاه شغلی مختلف بود.

زمان شبکه سازی موقعیت مناسبی را در اختیار شرکت کنندگان برای ایجاد ارتباطات قوی و مناسب برای شرایط شغلی در اختیار شرکت کنندگان قرار داد تا بتوانند علاوه بر ایجاد شرایط بالقوه برای پیشبرد شرایط کاری در آینده، مهارت های آموخته شده توسط دکتر ابریشم کار را در شرایط کاملا واقعی امتحان نمایند.

در بخش دوم کارگاه و پس از زمان استراحت و ناهار جناب آقای دکتر کاشان برای ساعاتی اصول و فنون مذاکره را بر اساس تجربیات خود و با تمرکز بر مورد های واقعی پس از انقلاب برای شرکت کنندگان بیان کردند.

دکتر کاشان در کارگاه مذاکره حرفه ای دکتر ابریشم کار

آلبوم عکس های کارگاه را می توانید در ادامه صفحه ببینید

عکس های کارگاه را در شبکه های اجتماعی با drabrishamkar@ به اشتراک بگذارید