پادکست پاداستان

پاداستان / مقدمه

پاداستان قراره نکته به نکته ‌و فصل به فصل، در قالب داستان های کوچک و زیبا ، نکات مدیریتی و کسب و کار رو براتون بازگو کنه.

پاداستان / قسمت ۱
پاداستان / قسمت ۲
پاداستان / قسمت ۳
پاداستان / قسمت ۴