اهداف اصلی دکتر ابریشم کار

از آنجا که بسیاری از مشکلات کسب و کاری و یا اجرایی کشور را می‌توان مرتبط با مدیریت استراتژیک و راهبردی دانست یکی از اهداف اصلی دکتر ابریشم کار فعالیت در زمینه مشاوره های کسب و کارها با رویکرد مدیریت استراتژیک و راه گشایی از طریق راهبردهای مدیریتی و تخصصی می باشد. در این راستا از تجربه های کاری با عناوین مشاور و مدیر اجرایی در سازمان های مختلف کسب و کاری ایران و همچنین مدیریت پروژه های متعدد در این حوزه و تخصصی مرتبط با دکترا و فوق دکترای مدیریت و همچنین سابقه تدریس در انگلستان و دانشگاه های مطرح ایران استفاده میگردد.

علاوه بر مدیریت و ارائه مشاوره سعی شده است تا تجربیات عملگرایانه و دانش کسب شده از طریق کارگاه ها و رویدادهای آموزشی مختلف و متنوعی به علاقه مندان منتقل گردد. برای تکمیل دانش مخاطبین محترم محتوای وبسایت نیز به طور مداوم در حال تکمیل شدن و بهبود می باشد.