کاربر محترم شما پس از پاسخگویی به سوالات آزمون پایین با فشردن دکمه “پاسخ های من رو تحلیل کن” می توانید از میان ۱۶ شخصیت موجود در تست شخصیت شناسی MBTI به مدل شخصیتی خود پی ببرید. این مدل شخصیتی که در پاسخ آزمون به شما داده می شود شامل یک گزینه چهار حرفی مانند ENTJ، INTP و یا موارد دیگر باشد.
برای خواندن تحلیل این شخصیت ها می توانید به صفحه تحلیل تست شخصیت شناسی MBTI مراجعه کنید.

۱٫آیا شناختن شما :
۲٫آیا:
۳٫شما معمولا:
۴٫روابط دوستانه شما:
۵٫می توانید به طور نامحدود:
۶٫در صحبت کردن با دوستانتان:
۷٫آیا معمولا :
۸٫وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند :
۹٫آیا عادت دارید :
۱۰٫آیا:
۱۱٫وقتی با گروهی از افراد هستید معمولاً ترجیح میدهید:
۱۲٫در بین دوستانتان آیا:
۱۳٫در یک محفل اجتماعی:
۱۴٫در میهمانیها:
۱۵٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۱۶٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۱۷٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۱۸٫در یک مهمانی دوست دارید:
۱۹٫هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
۲۰٫در یک گروه بزرگ اغلب:
۲۱٫زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید:
۲۲٫آیا افرادي که تازه با شما آشنا میشوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید:
۲۳٫آیا معمولاً منظورتان:
۲۴٫وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید:
۲۵٫وقتی در جلسه اي راجع به چیزي نظري دارید که باید گفته شود:
۲۶٫ترجیح میدهید در نظر مردم چگونه باشید:
۲۷٫هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا:
۲۸٫اگر معلم بودید ترجیح می دادید:
۲۹٫معمولاً با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید:
۳۰٫در انجام کاري که بسیاري از مردم انجام می دهند ترجیح میدهید:
۳۱٫درشیوه ي زندگی تان ترجیح می دهید:
۳۲٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۳۳٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۳۴٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۳۵٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۳۶٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۳۷٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۳۸٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۳۹٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۴۰٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۴۱٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۴۲٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۴۳٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۴۴٫کدام یک تمجید بیشتري از یک فرد است؟
۴۵٫اگر بخواهید در همسایگی خود براي مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوري اعانه بپردازید:
۴۶٫کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتري از شما به شمار می آید؟
۴۷٫آیا در تصمیم گیري، بیشتر:
۴۸٫هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید:
۴۹٫احساس میکنید که کدام یک عیب بدتري به شمار می آید؟
۵۰٫اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برايتان جالبتر به نظر می آید؟
۵۱٫فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتري است:
۵۲٫احساس میکنید کدام یک عیب بدتري به شمار می آید:
۵۳٫آیا معمولاً:
۵۴٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۵۵٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۵۶٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۵۷٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۵۸٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۵۹٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۰٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۱٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۲٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۳٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۴٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۵٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۶٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۶۷٫بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
۶۸٫آیا به طور طبیعی:
۶۹٫براي انجام یک کار، آیا:
۷۰٫هنگامی که رخدادي پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان مینماید:
۷۱٫آیا مطابق برنامه عمل کردن:
۷۲٫هنگام شروع یک پروژه ي بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود:
۷۳٫اگر قرار باشد که کاري خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید:
۷۴٫آیا ترجیح میدهید:
۷۵٫آیا:
۷۶٫آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه:
۷۷٫وقتی که کار خاصی براي انجام دادن دارید آیا مایلید:
۷۸٫آیا:
۷۹٫در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید:
۸۰٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۸۱٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۸۲٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۸۳٫کدام لغت براي شما جالبتر است؟
۸۴٫آیا به طور کلی ترجیح میدهید:
۸۵٫وقتی براي یک روز جایی می روید، آیا ترجیح می دهید:
۸۶٫در مورد کارهاي روزمره ترجیح میدهید:
۸۷٫آیا:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *