مکاتبات تجاری قرن بیست و یکم

کتاب مکاتبات تجاری قرن بیست و یکم نوشته دکتر محمدمهدی ابریشم کار می باشد که می تواند یکی از نیازهای روزمره و بسیار مهم کسب و کارهای امروزی را مرتفع نماید. در عصر ارتباطات تعامل با سایر افراد با ملیت‌های مختلف بزرگترین چالش پیش‌رو می باشد کتاب مکاتبات تجاری قرن بیست و یکم به شما نشان می‌دهد که چگونه به صورت اثربخش با کمترین زمان و حداقل آشنایی با زبان انگلیسی می توانید ارتباطی سازنده با افراد مختلف در سراسر جهان داشته باشید این کتاب با تشریح شیوه مکاتبات جدید در دنیا نشان می‌دهد چگونه فاصله بین خود و طرف مقابل را کاسته و مفهوم بهتری را منتقل خواهید نمود.

۱۲۰,۰۰۰ RIAL – خرید