برای تعیین اهداف خود از ۵ قانون طلایی هدف گذاری استفاده کنید . در پنج قانون طلایی هدف گذاری خواهیم آموخت که :

قانون اول- طبق قانون SMART اهداف هوشمندانه انتخاب کنید .
قانون دوم – اهداف خود را مکتوب کنید.
قانون سوم – یک نقشه راه داشته باشید .
قانون چهارم – به اهداف خود وفادار باشید .
قانون پنجم – نسبت به اهداف خود اشتیاق درونی داشته باشید .

قانون SMART اهداف انتخاب شده بایستی : S اهداف دقیق و شفاف M اهداف قابل اندازه گیری A اهداف قابل دستیابی R اهداف واقع گرایانه و مرتبط با اهداف بلند مدت T اهداف دار

تعریف نوآوری در کسب و کارهای جدید از دیدگاه دکتر ابریشم کار را می توان این گونه بیان کرد : یک محصول که قبلا تحت عنوان اختراع ثبت پتنت شده است را در کانتکست جدیدی ایجاد می کنیم . در این شرایط محصول بر اساس محیط و مشتری کسب و کار سفارشی سازی خواهد شد و با اختراع متفاوت است.